NEW!! กำหนดการเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่เมื่อวันที่ 29-06-2563 เวลา 10:38:29

#แจ้งนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านทราบ

Hellooooo ทุกคนนนน ใกล้โรงเรียนเปิดเรียนเข้ามาทุกวันแล้วนะคะ คุณครูมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ในยุค New Normal แบบนี้พวกเราต้องปรับตัวค่ะ อะไรกันบ้างมาฟังกันทีละเรื่องนะคะ

#เรื่องที่1 ว่าด้วยเรื่องตารางเรียนที่โรงเรียน

>>> ม.1 และ ม.2. เรียนวันจันทร์, พุธ และ พฤหัส

>>> ม.3 และ ม.ปลาย เรียนวันอังคารและวันศุกร์

#หมายเหตุวันที่นักเรียนหยุดอยู่บ้านนักเรียนเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด

#เรื่องที่2 นักเรียน ม.1 และ ม.2. เริ่มมาเรียนในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ และ ม.3 กับ ม.ปลาย เริ่มมาเรียนในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นี้ และเริ่มทำกิจกรรมและเรียนตามตารางที่วิชาการกำหนด (ตามภาพ)

#เรื่องที่3 นักเรียนม.1และม.4 รวมถึงนักเรียนที่สั่งเสื้อพละ ชุดพื้นเมือง ขณะนี้ทางสหกรณ์แจ้งว่าได้ดำเนินการจัดสั่งมาให้พร้อมจำหน่าย ดังนั้นขอให้นักเรียนนำเงินมาซื้อตามที่ได้สั่งไว้ด้วย (ราคาอยู่ในภาพ)

#เรื่องที่4 ทางงานการเงินฝากแจ้งทางผู้ปกครองขอให้เตรียมใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบให้พร้อมค่ะ

#และเรื่องสุดท้ายสำคัญที่สุดลืมไม่ได้ ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเด็ก ๆ ต้องติดตัวมาด้วยนั่นคือ

#ใส่หน้ากากอนามัย

#พกแก้วน้ำ

#และช้อนส้อมคู่กาย

แล้วพบกันวันเปิดเทอมจ้าาาา

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ