การจัดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เผยแพร่เมื่อวันที่ 23-06-2563 เวลา 07:32:17

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ดำเนินการจัดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในแผนการเรียนต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยมีการคัดกรอง วัดไข้ และจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงการเว้นระยะห่างในการจัดห้องสอบ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

 

 

 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม