รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่เมื่อวันที่ 23-06-2563 เวลา 07:22:48

วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 จึงดำเนินการแบ่งช่วงเวลาการมอบตัวนักเรียน โดยวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/4 ช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 – 1/7 และในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีการจัดจุดคัดกรองนักเรียน วัดอุณหภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ทุกคน