ขอความร่วมมือนักเรียนที่กลับมาจากพื้นที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
เผยแพร่เมื่อวันที่ 23-06-2563 เวลา 07:35:39

โรงเรียนใกล้เปิดเทอมมาทุกขณะแล้วนะคะ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือนักเรียนที่กลับจากต่างประเทศหรือกลับมาจากต่างจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงขอให้สังเกตอาการตนเอง เพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน

และขอให้นักเรียนทุกคนได้ประเมินตนเอง เพื่อทราบความพร้อมก่อนเปิดเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#ขอให้นักเรียนได้บอกต่อ ๆ กันไปด้วยค่ะ

Link