สั่งจองชุดพละ และชุดพื้นเมือง
เผยแพร่เมื่อวันที่ 23-06-2563 เวลา 07:33:55

กำหนดการมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเตโชวัฒนา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

>>>สั่งจองชุดพละ และชุดพื้นเมือง https://forms.gle/27A9XahuW4Z4q2wQ8
(การซื้อชุดพละ และชุดพื้นเมือง ให้สั่งทางออนไลน์เท่านั้น ชำระเงินในวันเปิดภาคเรียนเป็นต้นไป)

>>>ค่าบำรุงการศึกษา 1,300 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท